Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Tin tức trang chủ
Sản phẩm Thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước được QUACERT chứng nhận hợp quy

Sản phẩm Thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước được QUACERT chứng nhận hợp quy

 

 1. Công ty TNHH một thành viên thép Hòa Phát

Địa chỉ

:

Khu công nghiệp Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Giấy chứng nhận

:

 • QC 0623-12-00; Cấp ngày: 10/12/2012. Sản phẩm: Thép thanh vằn dùng làm cốt bê tông
 • GCN: 0623; Mã số kiểm soát: 0623-13-01; Cấp ngày: 19/02/2013. Sản phẩm: Thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông, mác CB 240-T, đường kính danh nghĩa từ 6mm đến 10mm
 • GCN: 0623; Mã số kiểm soát: 0623-13-02; Cấp ngày: 19/02/2013. Sản phẩm: Thép thanh vằn dùng làm cốt bê tông, mác CB300-V, đường kính danh nghĩa 8mm
 • GCN: 0623; Mã số kiểm soát: 0623-13-05; Cấp ngày: 28/05/2013. Sản phẩm: Thép thanh vằn dùng làm cốt bê tông, mác Gr40 và Gr60; đường kính danh nghĩa từ 9,5mm đến 32,3mm
 • GCN: 0623; Mã số kiểm soát: 0623-16-01; Cấp ngày: 10/03/2016. Sản phẩm: Thép tròn trơn dùng làm cốt bê tông, mác CB240-T: Đường kính danh nghĩa từ 6 mm đến 12 mm
 • GCN: 0623; Mã số kiểm soát: 0623-16-02; Cấp ngày: 10/03/2016. Sản phẩm: Thép thanh vằn dùng làm cốt bê tông, mác CB300-V: Đường kính danh nghĩa từ 8 mm đến 32 mm; Mác CB400-V: Đường kính danh nghĩa từ 10 mm đến 32 mm
 • GCN: 0623; Mã số kiểm soát: 0623-16-03; Cấp ngày: 10/03/2016. Sản phẩm: Thép thanh vằn dùng làm cốt bê tông, mác 40 và mác 60; đường kính danh nghĩa từ 9,5 mm [10] đến 32,3 mm [32]
 • GCN: 0623; Mã số kiểm soát: 0623-16-03/01; Cấp ngày: 10/08/2016. Sản phẩm: Thép thanh vằn dùng làm cốt bê tông, mác 40; đường kính danh nghĩa từ 9,5 mm [10] đến 32,3 mm [32]

 

 1. Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel

Địa chỉ

:

Km 9 Vật Cách, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giấy chứng nhận

:

 • GCN: 0680; Mã số kiểm soát: 0680-13-00 ; Cấp ngày: 06/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông
 • GCN: 0680; Mã số kiểm soát: 0680-13-01; Cấp ngày: 06/05/2012. Sản phầm: Thép làm cốt bê tông
 • GCN: 0680; Mã số kiểm soát: 0680-13-02; Cấp ngày: 06/05/2012. Sản phầm: Thép làm cốt bê tông
 • GCN: 0680; Mã số kiểm soát: 0680-16-00/01; Cấp ngày: 22/07/2016. Sản phầm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn

 

 1. Công ty sản xuất thép Úc SSE

Địa chỉ

:

Km 9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giấy chứng nhận

:

 • GCN: 0679; Mã số kiểm soát: 0679-13-00; Cấp ngày: 06/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0679; Mã số kiểm soát: 0679-13-01; Cấp ngày: 06/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0679; Mã số kiểm soát: 0679-13-02; Cấp ngày: 06/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép cuộn vằn
 • GCN: 0679; Mã số kiểm soát: 0679-13-03; Cấp ngày: 06/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép cuộn vằn
 • GCN: 0679; Mã số kiểm soát: 0679-13-04; Cấp ngày: 06/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép trong trơn
 • GCN: 0679; Mã số kiểm soát: 0679-14-05; Cấp ngày: 24/02/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn

 

 

 1. Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ

:

Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Trụ sở phía nam: 56 Thủ Khoa Huân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy chứng nhận

:

 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-13-00; Cấp ngày: 03/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép tròn trơn
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-13-01; Cấp ngày: 03/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-13-02; Cấp ngày: 03/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-13-03; Cấp ngày: 03/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-13-04; Cấp ngày: 03/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-14-00.01; Cấp ngày: 28/02/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh tròn trơn
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-14-01.01; Cấp ngày: 28/02/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-14-03.01; Cấp ngày: 28/02/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-14-03/01; Cấp ngày: 23/12/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn; Mác thép SD 295A, SD390, SD490
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-14-01/02; Cấp ngày: 23/12/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn; Mác thép CB400-V, CB500-V
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-14-01/01; Cấp ngày: 23/12/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn; Mác thép CB300-V, CB400-V, CB500-V
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-14-00/01; Cấp ngày: 23/12/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn; Mác thép CB 240-T, CB 300-T
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-14-03/02; Cấp ngày: 23/12/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn; Mác thép SD390, SD490
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-14-04/01; Cấp ngày: 23/12/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn; Mác thép Grade 60, Grade 75
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-16-07; Cấp ngày: 02/05/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-16-08; Cấp ngày: 02/05/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-16-06; Cấp ngày: 02/05/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-16-05; Cấp ngày: 02/05/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông
 • GCN: 0676; Mã số kiểm soát: 0676-16-05.01; Cấp ngày: 06/09/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông

o   Thép tròn trơn; Mác thép CB 240-T

o   Thép thanh vằn; Mác thép SD 390

o   Thép thanh vằn; Mác thép SD 490

 

 1. Công ty TNHH thép Kyoei Việt Nam

Địa chỉ

:

Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Giấy chứng nhận

:

 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-13-00; Cấp ngày: 21/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép trong trơn
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-13-01; Cấp ngày: 21/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-13-02; Cấp ngày: 21/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn trơn
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-13-03; Cấp ngày: 21/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn trơn
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-14-04; Cấp ngày: 24/01/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-14-05; Cấp ngày: 24/01/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-14-06; Cấp ngày: 24/01/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-14-07; Cấp ngày: 24/01/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-14-08; Cấp ngày: 22/07/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép tròn trơn
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-14-00/01; Cấp ngày: 10/10/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh tròn trơn. Mác thép CB240-T.
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-14-01/01; Cấp ngày: 10/10/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn. Mác thép CB300-V, CB400-V.
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-14-03/01; Cấp ngày: 10/10/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn. Mác thép Gr 40, Gr 60.
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-14-05/01; Cấp ngày: 10/10/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn. Mác thép 460B.
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-14-08/01; Cấp ngày: 10/10/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn. Mác thép CB300-T. Hủy bỏ GCN từ ngày 24/06/2016
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-16-00/02; Cấp ngày: 08/07/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh tròn trơn. Mác thép CB240-T.
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-16-01/02; Cấp ngày: 08/07/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn. Mác thép CB300-V.
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-16-03/02; Cấp ngày: 08/07/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn. Mác thép Gr 40, Gr 60.
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-16-06/02; Cấp ngày: 08/07/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn. Mác thép CB500-V.
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-16-07/02; Cấp ngày: 08/07/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn. Mác thép SD345, SD490, SD295B
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-16-02/02; Cấp ngày: 03/08/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn. Mác thép SD295A, SD390, CB400V
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-17-08; Cấp ngày: 26/04/2017. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn. Mác thép B500A
 • GCN: 0683; Mã số kiểm soát: 0683-17-03; Cấp ngày: 26/04/2017. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn. Mác thép Gr 75

 

 1. Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam

Địa chỉ

:

Khu Công nghiệp Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Giấy chứng nhận

:

 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-13-00; Cấp ngày: 18/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-13-01; Cấp ngày: 18/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-13-03; Cấp ngày: 18/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-13-04; Cấp ngày: 18/05/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-14-05; Cấp ngày: 20/06/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn. Hủy bỏ GCN từ ngày 01/03/2016
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-14-06; Cấp ngày: 24/10/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép tròn trơn
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-15-07; Cấp ngày: 14/05/2015. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn, mác SD295A và SD390
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-15-08; Cấp ngày: 14/05/2015. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn, mác CB300-V và CB400-V
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-15-09; Cấp ngày: 14/05/2015. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn, mác HRB 335 và HRB 400. Hủy bỏ GCN từ ngày 01/03/2016
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-16-08/01; Cấp ngày: 27/05/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn, mác CB300-V và CB400-V
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-16-04/01; Cấp ngày: 27/05/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn, mác CB300-V và CB400-V
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-16-07/01; Cấp ngày: 27/05/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn, mác SD295A và SD390. Hủy bỏ GCN từ ngày 13/04/2017
 • GCN: 0678; Mã số kiểm soát: 0678-16-06/01; Cấp ngày: 27/05/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép tròn trơn, mác CB240-T

 

 1. Công ty TNHH thép Đồng Tiến

Địa chỉ

:

Km3, KCN Mỹ Xuân B1, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Giấy chứng nhận

:

 • GCN: 0718; Mã số kiểm soát: 0718-13-00; Cấp ngày: 31/07/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, lọa thép thanh vằn, mác CB300-V, mác SD295A. Hủy bỏ hiệu lực GCN từ ngày 20/03/2016
 • GCN: 0718; Mã số kiểm soát: 0718-13-01; Cấp ngày: 31/07/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, lọa thép thanh vằn, mác CB300-V, mác SD295A. Hủy bỏ hiệu lực GCN từ ngày 20/01/2016

  

 1. Công ty TNHH thép VSC - Posco

Địa chỉ

:

Km9, phường Quán Toan, thành phố Hải Phòng, VN

Giấy chứng nhận

:

 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-13-02; Cấp ngày: 01/08/2013. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn, thép làm cốt bê tông loại thép thanh tròn trơn
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-14-03; Cấp ngày: 07/04/2014. Sản phẩm: Thép thanh vằn
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-14-04; Cấp ngày: 07/04/2014. Sản phẩm: Thép thanh vằn
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-14-05; Cấp ngày: 16/05/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-14-06; Cấp ngày: 15/07/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn. Hủy bỏ GCN từ ngày 21/07/2016
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-15-07; Cấp ngày: 27/06/2015. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-16-08; Cấp ngày: 04/05/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn; Mác thép CB400-V, SD 295A
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-16-01/01; Cấp ngày: 24/06/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh tròn trơn; Mác thép CB240-V
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-16-04/01; Cấp ngày: 24/06/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn; Mác thép Gr40, Gr60, Gr75
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-16-00/01; Cấp ngày: 30/07/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn; Mác thép SD295A
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-16-02/01; Cấp ngày: 30/07/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn; Mác thép CB300-V, CB400-V, CB500-V
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-16-09; Cấp ngày: 23/08/2016. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn; Mác thép SD 390
 • GCN: 0721; Mã số kiểm soát: 0721-17-06.01; Cấp ngày: 09/05/2017. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông loại thép thanh vằn; Mác thép B500B

 

 1. Công ty Cổ phần thép Phương Bắc

Địa chỉ

:

Lô B1, KCN Song Khê - Nội Hoàng, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang

Giấy chứng nhận

:

 

 • GCN: 0723; Mã số kiểm soát: 0723-17-00; Cấp ngày: 07/01/2017. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh tròn trơn

 

 1. Công ty TNHH Thép An Hưng Tường

Địa chỉ

:

Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Giấy chứng nhận

:

 • GCN: 0870; Mã số kiểm soát: 0870-14-00; Cấp ngày: 15/05/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn.
 • GCN: 0870; Mã số kiểm soát: 0870-14-01; Cấp ngày: 15/05/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn.
 • GCN: 0870; Mã số kiểm soát: 0870-14-02; Cấp ngày: 15/05/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh tròn trơn
 • GCN: 0870; Mã số kiểm soát: 0870-14-03; Cấp ngày: 11/07/2014. Sản phẩm: Thép làm cốt bê tông, loại thép thanh vằn

 

 1. Công ty Cổ phần sản xuất Thép Việt Đức