Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Tin tức trang chủ
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy sản phẩm thép làm cốt bê tông

Ngày 10 tháng 10 năm 2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam ra quyết định số 1997/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7: 2011/BKHCN về thép làm cốt bê tông.

Quyết định này được ban hành kèm “Hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7: 2011/BKHCN về thép làm cốt bê tông”. Văn bản này  hướng dẫn việc chứng nhận thép làm cốt bê tông được sản xuất và nhập khẩu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 7: 2011/BKHCN, áp dụng cho các tổ chức được chỉ định thực hiện việc chứng nhận hợp quy sản phẩm thép làm cốt bê tông và các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thép làm cốt bê tông.

Hướng dẫn bao gồm các nội dung cơ bản như căn cứ thực hiện, thuật ngữ và định nghĩa, nguyên tắc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp, sử dụng tổ chức thử nghiệm, đánh giá chứng nhận hợp suy sản phẩm thép làm cốt bê tông trong sản xuất, đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm thép làm cốt bê tông nhập khẩu, một số yêu cầu chung đối với việc lưu trữ hồ sơ chứng nhận và các tài liệu, biểu mẫu sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem nội dung chi tiết của Văn bản tại đây.

Tin bài Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Các tin khác
©2010 QUACERT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)37.561.025 - Fax:(84-4)37.563.188 - Email:quacert@quacert.gov.vn
Lượt truy cập