Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Tin tức trang chủ
Cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định QUACERT chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi

Ngày 30 tháng 7 năm 2012, Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định số 219/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT là tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi. Theo đó Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT có trách nhiệm thực hiện đúng quy định đánh giá, chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong an toàn (Mã số: TCCN-VietGAHP 12-07)

Nội dung quyết định


Chi tiết nội dung quyết định: quyết định số 219/QĐ-CN-TTPC

Tin bài Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Các tin khác
©2010 QUACERT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)37.561.025 - Fax:(84-4)37.563.188 - Email:quacert@quacert.gov.vn
Lượt truy cập