Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Thép làm cốt bê tông
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG QCVN 7
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN

   QCVN 7:2011/BKHCN

Hướng dẫn chứng nhận

  Quyết định số 1997/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7: 2011/BKHCN về thép làm cốt bê tông

Tiêu chuẩn liên quan

   TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông - Phần 1:Thép thanh tròn trơn
   TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn
   TCVN 1651-3:2008 (ISO 6395-3:2007), Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn
   TCVN 6284:1997 (ISO 6934:1991), Thép cốt bê tông dự ứng lực
TCVN 7934:2009 (ISO 14654:1999), Thép phủ epoxy dùng cho cốt bê tông
TCVN 7935:2009 (ISO 14655:1999), Dảnh phủ epoxy dùng cho bê tông dự ứng lực
TCVN 7937-1:2009 (ISO 15630-1:2002), Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 1: Thanh, dây và sợi
TCVN 7937-2:2009 (ISO 15630-2:2002), Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 2: Lưới thép hàn
TCVN 7937-3:2009 (ISO 15630-3:2002), Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 3: Thép dự ứng lực
TCVN 7934:2009 (ISO 14654:1999), Thép phủ epoxy dùng cho cốt bê tông
TCVN 7935:2009 (ISO 14655:1999), Dảnh phủ epoxy dùng cho bê tông dự ứng lực
TCVN 7936:2009 (ISO 14656:1999), Bột epoxy và vật liệu gắn kết cho lớp phủ thép cốt bê tông

Dấu hợp quy CR

Mẫu dấu sử dụng cho Thép làm cốt bê tông được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

    

Mẫu dấu sử dụng cho Thép làm cốt bê tông được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và phương thức 5

Sản phẩm Thép làm cốt bê tông đã được QUACERT chứng nhận

Thép làm cốt bê tông nhập khẩu

Thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước

©2010 QUACERT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)37.561.025 - Fax:(84-4)37.563.188 - Email:quacert@quacert.gov.vn
Lượt truy cập